Cymysgydd sain ansawdd uchel: Ymddiriedolaeth dewis

Tywod yn y tywod pob elfen yn y cymysgedd, a gorchuddio gludog ar yr wyneb o offer tywod effeithiol. Cymysgydd (sandmixer) gan ddefnyddio rholer y gyda'r cynnig cymharol o sosban dreigl, y sefyllfa rhwng y ddau ddeunydd gan dreigl a llifanu gweithredu o crensian deunydd cymysgu peiriant yn y deunyddiau mâl a deunyddiau. Mae cynhyrchu briciau, brics tywod-calch, concrit, brics, brics anhydrin, mâl a cymysg gyda lludw, slag boeler, cynffon slag a tomenni gwastraff diwydiannol fel offer delfrydol ar gyfer deunyddiau crai gwneud brics.