Cais peiriant ffrwydro shot mewn diwydiant rhannau Auto

Ar hyn o bryd, mae'r ergyd ffrwydro i atgyfnerthu'r broses o beiriant ffrwydro wedi cael ei defnyddio'n helaeth mewn diwydiant moduron. Mae angen i unrhyw rannau metel sy'n destun straen cylchol o dan lwyth sy'n cael ei ail-lwytho ddibynnu ar ffrwydro shot i wella bywyd blinder y rhannau. Yn y diwydiant modurol, mae shot ffrwydro yn cael ei ddefnyddio yn bennaf i atgyfnerthu rhannau allweddol fel sbringiau coil, sbringiau dail, bariau torriadau, gerau, elfennau trawsyrru, Bearings, camsiafftiau, cranksiafftiau, rhodenni cysylltu a rhannau allweddol eraill.

Oherwydd bod y crancsiafft yn gweithio o dan y weithred o straen eilrif, mae risg mawr o flinder straen a blinder straen yn y gornel pontio o'r rhan y cyfnodolyn croestoriad y crancsiafft. Yn y rhan fwyaf o achosion, mae angen i'r holl dyllau ar y crancsiafft gael eu saethu'n bewhau. Ffiled y crancsiafft yw'r ardal crynodiad straen. Pan mae'r injan yn tanio, mae crysau mawr yn cael eu cynhyrchu ar ochr waelod y Ffiled. Mae craciau blinder yn cael eu cynhyrchu yn y corneli crwn ac yna'n ymledu i gorff y crancsiafft, gan achosi methiant mwy difrifol.


未标题-1Mae ymarfer wedi profi bod saethu wedi ffrwydro o beiriant ffrwydro saethu yn effeithiol iawn ar gyfer gwella bywyd blinach dur bwrw, dur ffug, haearn bwrw nodwlar, ac isotherbwl dur crankshaft. Plygu blinder yn batrwm blinder cyffredin. Gall pesgi shot yn gyflym ddatrys y broblem hon, oherwydd mae'r wyneb yn lle mae'r straen tynnol yn canolbwyntio. Mae'r rhan yn cael ei ymestyn oherwydd yr ardal straen tynnol gweddilliol a ffurfir gan brosesu, ac craciau blinder neu straen yn craciau cyrydu yn digwydd ar wyneb y rhan yn ystod y llwyth plygu. Gall cyflwyno straen cywasgol wrthweithio effaith straen tynnol i wella gallu'r weithddarn i ymwrthod â methiant blinder.

Atal dros dro annibynnol Automobile gwanwyn bar (y cyfeirir ato fel torriadau bar) ataliad yw'r rhan allweddol o'r ataliad. Mae'r bar torriadau yn chwarae rôl gytbwys ac yn cael ei ddefnyddio i gynnal sefydlogrwydd yn ystod ymarfer corff. Pan gaiff ei ddefnyddio mewn systemau sy'n gofyn am lwythi ailadroddus fel ataliadau moduron, gall pesgi saethu peiriannau ffrwydro shot yn gwella terfyn blinder a dibynadwyedd bariau torriadau.