Dull gosod sylfaenol a gweithredu peiriant ffrwydro esgidiau

Mae peiriant ffrwydro shot yn mabwysiadu technoleg ffrwydro esgidiau yn bennaf, sy'n cynnwys dyfais ffrwydro esgidiau, gwregys rwber sy'n gwrthsefyll traul, auger sgriw, moduron, codi, gwahanu, trawsgludwr porthiant, peiriant tynnu llwch, a pheiriannau glanhau i ffurfio offer glanhau.


Offer/deunyddiau:

Pecynnau trwsio, menig, ategolion


Dull/cam:

1. Mae llu'r peiriant ffrwydro esgidiau ar waith: rhaid i lefel a phwysau'r gwesteiwr fodloni gofynion y llun pan fydd y gwesteiwr yn ei le

2. Peiriant ffrwydro esgidiau gosod is-gydrannau: o'r gwaelod i'r brig

3. Dylid gyrru peiriannau ffrwydro o fath rheilffordd, catenary a pheiriannau ffrwydro esgidiau rholio o'r tu mewn i gyrion yr offer

4. Dylid cynnal cyn-brawf rhannol yn ystod y cyfnod prawf, ac yna ei redeg yn llawn ar ôl normal


Rhagofalon:

Unrhyw sŵn annormal yn ystod y cyfnod prawf, stopio ar unwaith

Difa llwyddiannus cyn rhedeg


q69 (3)