Gwybodaeth Gyffredin o Affeithwyr Peiriannau Ffrwydro Ergyd a Pheiriannau Ffrwydro Ergyd

Gwybodaeth gyffredin am ategolion peiriannau ffrwydro ergyd a pheiriannau ffrwydro ergyd:


Llafnau impeller ar gyfer peiriant ffrwydro ergyd

Y prif reswm dros golli'r llafn yw bod graddfa'r cyswllt â'r taflunydd ychydig yn fwy. O'i gymharu ag ategolion eraill, mae'r llafn impeller hefyd yn fwy difrifol. Mae oes y gwasanaeth tua 500 awr. Yn effeithio ar eich effeithlonrwydd a'ch ansawdd ffrwydro ergyd.

yelun

2. Ategolion peiriant ffrwydro ergydion

Defnyddir y llawes gyfeiriadol yn y blaster ergyd yn aml i addasu ongl yr ergyd. Os yw'r rhan hon wedi'i difrodi a'i gwisgo, bydd y deunydd saethu yn gwasgaru ym mhobman. Yn yr achos hwn, mae angen ei ddisodli neu ei gynnal mewn pryd.


3. Casglwr llwch ategolion peiriant ffrwydro ergyd

Mae'n gasglwr llwch pwysig ac anhepgor yn y peiriant ffrwydro ergyd. Rwy'n credu nad oes angen i mi ddweud mwy amdano. Mae i gael gwared ar lawer iawn o amhureddau llwch. Ni waeth pa beiriant ffrwydro ergyd sydd ar waith, bydd yn cynhyrchu rhywfaint o Rhaid disodli'r llwch a'r amhureddau, yn ogystal â bag y casglwr llwch yn rheolaidd, fel arall bydd yn effeithio ar eich effeithlonrwydd a'ch effaith ffrwydro ergyd. Bydd oes y gwasanaeth yn hirach na chydrannau eraill. Amcangyfrifir y bydd yn cymryd tua thair blynedd Sut mae eich ansawdd? Yn gyffredinol, mae'n well dewis bag hidlo o ansawdd uchel.

chuchenqi

4. Ategolion peiriant ffrwydro ergydion

Yma i ddweud mai'r olwyn bilsen yw'r brif ran sydd wedi'i difrodi, pam ydych chi'n dweud hynny? Oherwydd ei fod yn chwarae llawer o rolau, fel cyfrwng rhwng y pelenni a'r llafnau, bydd yn naturiol yn achosi traul a cholled. Mae oes y gwasanaeth tua 1,000 awr.