Ffactorau sy'n Effeithio ar Bris Peiriant Ffrwydro Ergyd

Yn gyntaf. Mae'r math o beiriant ffrwydro ergyd yn pennu pris y peiriant ffrwydro ergyd

Mae gwahanol fathau o beiriannau ffrwydro ergyd yn bendant yn wahanol o ran pris, er enghraifft: peiriannau ffrwydro ergyd math crog a math ymlusgo, rhaid i'r pris rhyngddynt fod yn ddrytach na'r math crog, oherwydd bod y ddau ddarn gwaith gwahanol yn cael eu prosesu, mae'r perfformiad yn wahanol, a mae cost adeiladu hefyd yn wahanol. Yn gyffredinol, mae'n well na'r math ymlusgo.


Ail. mae pwysigrwydd ategolion peiriant ffrwydro ergyd hefyd yn pennu cymhareb pris / perfformiad y peiriant ffrwydro ergyd

1. Ymhlith y peiriant ffrwydro ergyd, y rhannau pwysig yw plât gwarchod, llawes gyfeiriadol, llafn, ac olwyn saethu.

2. Yn eu plith, mae tri math o warchodwr, gan gynnwys gwarchodwr uchaf, gwarchodwr ochr a gwarchodwr pen.

3. Nodweddir y peiriant ffrwydro ergyd gan driniaeth arwyneb, sy'n cael gwared ar straen y darn gwaith a graddfa'r haen rhwd yn bennaf.

4. Mae'r mathau o ategolion peiriannau ffrwydro ergyd a ddefnyddir mewn gwahanol fathau o beiriannau ffrwydro ergyd hefyd yn wahanol. Wrth gwrs, bydd pris ategolion peiriant ffrwydro ergydion hefyd yn amrywio.


Yn drydydd, mae'r broses ffrwydro ergyd workpiece yn wahanol, ac mae'r model a ddefnyddir hefyd yn wahanol

1. Mae'n dibynnu'n bennaf ar y math o ddarn gwaith, a bydd effaith gwahanol weithleoedd yn wahanol.

2. Cwestiwn deunyddiau yw p'un a yw ergyd haearn, ergyd ddur neu ergyd alwminiwm.

3. Wrth brosesu a chynhyrchu go iawn, gallwch brofi a chymharu, pa bynnag effaith sy'n syndod, defnyddio pa un.

4. Wrth gwrs, gall y peiriant ffrwydro ergyd a ddewiswyd daflu'r gwead llawn allan, a dewis yn ôl y sefyllfa wirioneddol.


未标题-1