Gweithio Blaster Shot Llawr Ar Goncrid

Mantais blastr ar y llawr yn gweithio ar wyneb llawr concrit


mobile shot blasting machine 1

Y blaster a gafodd ei saethu ar y llawr yw'r dull a ffafrir o baratoi arwynebau llawr arwynebedd mawr a'r rheini lle mae'n rhaid glanhau gorffeniad yr arwynebedd llawr a thestun er mwyn sefydlu'r nodweddion gludiog gorau; Mae gan chwistrelliad hefyd fantais ail-weadu unrhyw broffil presennol.
 
Mae'r broses wirioneddol o lanhau chwyth yn cynnwys peli dur bach (ergyd) yn cael eu taflu ar yr wyneb i'w glanhau trwy olwyn chwyth cyflymder uchel. Trwy amrywio cyflymder y peiriant chwythu, cyfradd llif y saethiad a maint yr ergyd, gellir cyflawni gweadau gwahanol arwyneb. Mae'r broses hon yn cyflyrau arwyneb y llawr, gan adael proffil sy'n caniatáu i'r cotiau gael adlyniad corfforol a chemegol.
 
Mae ein holl beiriannau chwistrellu yn defnyddio technoleg llwch am ddim, lle mae'r sgraffiniad a'r halogion a ddefnyddir yn cael eu gwactod i mewn i gasglwr llwch; proses gwbl gaeedig sy'n amgylcheddol gyfeillgar, effeithlon a hefyd yn gost effeithiol iawn.