Sut I Osod Y Peiriant Ffrwydro Saethu Crawler

1. Cyn gadael y ffatri, mae'r peiriant ffrwydro ergyd math ymlusgo wedi ymgynnull yr ystafell lanhau, y ddyfais ffrwydro saethu a rhannau eraill yn un corff, ac wedi cau'r elevydd a'r elevator ar yr ystafell lanhau gyda bolltau. Wrth osod yr elevydd bwced, dylid rhoi sylw i addasu sedd dwyn y pwli gyrru uchaf i'w chadw'n wastad er mwyn osgoi gwyriad gwregys;

2. gosod y giât bilsen â llaw a'r giât gyflenwi bilsen ar y gwahanydd, cysylltu'r holl biblinellau yn ôl diagram y system tynnu llwch, a gall y defnyddwyr gwastraff sydd wedi gwahanu ddod â'u casgenni gwastraff eu hunain i'w gwaredu;

3. Gosod gwahanydd. Pan fydd y gwahanydd yn gweithio fel arfer, ni ddylai fod unrhyw fylchau yn y llen llif projectile. Os na ellir ffurfio'r llen lawn, dylid addasu'r pwysau nes bod y llen lawn wedi'i ffurfio. Os nad yw effaith gwahanu pelenni a thywod yn dda, gellir addasu'r plât gwahanu i gael effaith gwahanu dda. Dylai'r deunyddiau swmp ar ôl i'r pelenni gael eu sgrinio gael eu symud yn rheolaidd;

4. Mae'r gwregys teclyn codi wedi'i gysylltu gan y defnyddiwr â thyllau.


qwd网带