Ymwelwyr Cwsmeriaid Indonesia

Ar 29 Chwefror, 2016, gwnaeth cwsmeriaid Indonesia ymweld â'n cwmni. Ymwelodd y cwsmeriaid â ni i ddysgu mwy am gryfder ein cwmni, y lefel dechnoleg cynhyrchu a chynhwysedd ein peiriant chwythu ergyd.

Roedd cwsmeriaid ein staff cwmni technegol a staff gwerthu yn gynnes yn derbyn cwsmeriaid, ac roedd ganddynt gyfathrebu manwl gyda'r cwsmeriaid, ar gyfer paramedrau technegol a gwerthiant peiriant ffrwydro saethu. Yna, gwnaeth cwsmeriaid ymweld â'n gweithdy cynhyrchu o beiriant chwythu saethu, maen nhw'n siarad yn uchel am statws cynhyrchu ein cwmni, y gallu cynhyrchu, ansawdd y cynnyrch a lefel dechnegol.

Drwy'r ymweliad hwn, gwnaethom gyrraedd bwriad cydweithredu, trefnodd cwsmeriaid Indonesia i lawr i dalu'r offer ar unwaith. Ar yr un pryd, dywedodd y cwsmer eu bod yn falch iawn o ymweld â'n cwmni, diolch i'n derbynfa gynnes a meddylgar, a gadawodd argraff ddwfn i amgylchedd gwaith da ein cwmni, proses gynhyrchu trefnus, rheolaeth ansawdd llym a'r dechnoleg ddiweddaraf.