Ffactorau Dylanwadol Cryfder Peiriant Ffrwydro Ergyd

Yn gyntaf, maint ffrwydro ergydion: Yn gyffredinol, po fwyaf yw'r ffrwydro ergyd, y mwyaf yw'r effaith egni cinetig, ac er bod dwyster ffrwydro ergydion yn fwy, bydd cyfradd sylw'r ffrwydro ergyd yn gostwng. Felly, mae angen defnyddio ffrwydro ergydion llai cymaint â phosibl wrth sicrhau cryfder ffrwydro ergydion. Fodd bynnag, mae hefyd angen edrych ar siâp y rhan i'w atal rhag cael ei gyfyngu.

Caledwch ffrwydro ail ergyd: Os yw'r caledwch ffrwydro ergyd yn uwch na chaledwch y rhan, yna bydd ei werth caledwch yn newid, ond ni fydd yn effeithio ar gryfder ffrwydro'r ergyd. I'r gwrthwyneb, os yw'r caledwch ffrwydro ergyd yn is na'r caledwch rhannol Os bydd caledwch ffrwydro'r ergyd yn lleihau, bydd cryfder ffrwydro'r ergyd hefyd yn lleihau.

Cyflymder ffrwydro'r trydydd ergyd: os ydym yn cynyddu cyflymder ffrwydro ergydion, yna bydd cryfder ffrwydro ergydion yn bendant yn cynyddu, ond ar yr un pryd, mae'n debygol o gynyddu difrod y saethu yn ffrwydro, felly dylem ddod o hyd i un rhesymol rhwng y dau Ar gyfer y pwynt cydbwysedd, defnyddiwch y cyflymder ffrwydro ergyd priodol a hefyd cael effaith ffrwydro ergyd dda.