Gosod o beledi ffrwydro peiriannau

Mae saethu a saethodd ffrwydro gan ddefnyddio peiriant peening, impeller, yn gwisgo neilltuo, argoeli'n, hyrwyddo, gwahanu, bwydo, dwstio, glanhau cyfuniad peiriannau, offer glanhau.