Pwyntiau i'w nodi wrth ddewis peiriant ffrwydro shot

Sut i wahaniaethu ansawdd peiriant ffrwydro saethu:

1. a yw'r edrychiad yn un cain a'r chwistrellu paent yn drylwyr.

2. a yw'r plât gochel, y llafn, yr impeller, y llawes gyfeiriadol, a'r olwyn Pill a ddefnyddir yn cael eu prosesu'n ofalus.

3. a all y ergyd ffrwydro effaith ac effeithlonrwydd gyflawni'r effaith ddisgwyliedig.

4. a yw bywyd gwasanaeth y rhannau sydd wedi'u difrodi yn gallu bodloni gofynion y diwydiant.

Sgiliau gosod saethu peiriant ffrwydro

Rhaid i bob peiriant ffrwydro shot gydymffurfio â'r rheolau canlynol wrth osod:

1. Mae'r gwesteiwr yn ei le: pan fydd y gwesteiwr yn ei le, rhaid i'w lefel a'i bwysau fodloni'r gofynion lluniadu.

2. Dylid gwneud y gosodiad is-gydran o'r gwaelod i'r brig.

3. Dylid cynhyrchu'r math o reilffordd, y math o ' catcanmlwyddiant ' a'r math o rholyn o'r tu mewn i'r offer.

4. Dylai rhag-brofi rhannol gael ei wneud yn ystod y cyfnod prawf, a dylid cynnal yr holl lawdriniaethau ar ôl eu gweithredu fel arfer.

主图模板