Cwsmeriaid Singapore A Indonesia Ymweld â'n Ffatri Yn Yr Un Amser

Mae cwsmeriaid Singapore ac Indonesia yn ymweld â'n ffatri ar yr un pryd


Ym mis Mehefin, fe wnaeth y swp cyntaf o gwsmeriaid a'n cwmni lofnodi archeb o USD 300,000. Awdurdodd un o'r cwsmeriaid gytundeb yr asiantaeth ar ôl gosod gorchymyn a daeth yn asiant. Mae ein cwmni'n cefnogi'n llawn ein technoleg a'n gwasanaethau.


Roedd gan ddiddordeb mawr i gwsmer arall yn ein peiriant golchi pwyso CNC Ar ôl disgrifiadau ac efelychiadau 3D gan ein peirianwyr technegol proffesiynol, gwnaethom ein cwsmeriaid yn fwy intuitlon i ddeall perfformiad a phrif egwyddor gweithio ein peiriant pwnio CNC AMD-357. Dangosom ganlyniadau gwirioneddol peiriannau dyrnu CNC ar y gweithdy. roedd y cwsmer yn fodlon iawn, ac yn archebu un.


Diolch yn fawr iawn am eich cydnabyddiaeth o'n ansawdd a'n thechnoleg. Gallwn ddatrys unrhyw gwestiynau am y peiriant dyrnu CNC ar unrhyw adeg i'n cwsmeriaid.